Frågor och svar

Till våra kurs- och föreläsningsdeltagare

Regeringen har den 11 mars, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. ABF Stockholms föreläsningsverksamhet  har normalt alltid färre deltagare än 500 deltagare. Större evenemang kommer skjutas fram eller begränsas till max 500 personer.

ABF Stockholms kursverksamhet berörs i dagsläget inte av dessa riktlinjer utan verksamheten fortgår som vanligt.

Vi uppmanar våra deltagare och besökare att stanna hemma om man känner av symtom av feber, hosta, luftvägssymtom.  Även så vid milda symtom. Vi ställer krav på våra cirkelledare att omedelbart sjukanmäla sig om de upplever symtom. Därav kan vi komma att behöva ställa in fler kursträffar än vanligt. Om ett kurstillfälle ställs in kommer vi att erbjuda en ny träff vid ett senare tillfälle.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och kommer att agera i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En studiecirkel består av minst tre deltagare som regelbundet träffas och studerar tillsammans. Det kan handla om att repetera inför en föreställning, utvecklas musikaliskt i ett band eller diskutera en bok. En av er är cirkelledare och huvudansvarig för gruppens arbete.

Fundera på vad ni vill göra och hör av er till oss med er idé! ABF Stockholm kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Cirkelledaren får en kostnadsfri utbildning. Ni kan också få viss ersättning för exempelvis litteratur, material och lokalkostnader. Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon föreläsare? Studiecirkeln behöver inte begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Checklista för studiecirkeln

 • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.
 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
 • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.
 • En av er ska ha rollen som cirkelledare.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Anmälan om studiecirkel

För närvarande har vi något längre handläggningstider än normalt på grund av lägre bemanning. Vi går igenom alla anmälningar i tur och ordning och kontaktar dig så fort vi har möjlighet. Tack för visad förståelse!

Starta studiecirkel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!
 • Kontakt

  Fyll i dina kontaktuppgifter.