Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten fattade den 29/10 beslut om skärpta allmänna rekommendationer i region Stockholm med anledning av ökad smittspridning av Covid-19. ABF Stockholm följer dessa råd och värnar om sina deltagares och cirkelledares hälsa. Därför har vi beslutat att pausa kultur och föreningsverksamhet i ABF-huset och våra andra lokaler tillsvidare i väntan på ny information. Vi fortsätter att följa utvecklingen och information från myndigheterna.

Bara för att ABF-huset pausar för dessa verksamheter så stannar inte all kultur- och föreningsverksamhet. Vi hjälper er gärna att ställa om era cirklar digitalt!

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information kring utvecklingen på deras hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

En studiecirkel består av minst tre deltagare som regelbundet träffas och studerar tillsammans. Det kan handla om att repetera inför en föreställning, utvecklas musikaliskt i ett band eller diskutera en bok. En av er är cirkelledare och huvudansvarig för gruppens arbete.

Fundera på vad ni vill göra och hör av er till oss med er idé! ABF Stockholm kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Cirkelledaren får en kostnadsfri utbildning. Ni kan också få viss ersättning för exempelvis litteratur, material och lokalkostnader. Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon föreläsare? Studiecirkeln behöver inte begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Checklista för studiecirkeln

 • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.
 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
 • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.
 • En av er ska ha rollen som cirkelledare.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Anmälan om studiecirkel

Just nu vill många komma i kontakt med oss för att starta ny verksamhet, därför kan svar dröja. Beräknad handläggningstid är 2 månader. Tack för visad förståelse!

Starta studiecirkel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!
 • Kontakt

  Fyll i dina kontaktuppgifter.