Nyhet Allmän information

Riktlinjer ABF-huset

Verksamheten i ABF-huset är anpassad efter den rådande situationen och de fysiska träffarna genomförs efter noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheternas råd och anvisningar. 

  • Studierum anpassas i storlek och möblering efter studiecirkelns deltagarantal. Vi möjliggör för att placera sig glest med minst 1 meter mellan deltagare inför, under och efter genomförande av verksamhet 
  • Goda möjligheter till handtvätt finns 
  • Markeringar i golvet ska finnas där köer kan bildas 
  • Deltagare och personal ska avstå från deltagande vid symptom på sjukdom 
  • Deltagare och personal ska upprätthålla god handhygien genom att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten och/eller använda handsprit 
  • Deltagare och personal som behöver hosta och/eller nysa ska göra detta i armvecket 

Ovanstående riktlinjer ska finnas anslagna i entréer och i studierum.  

ABF Stockholm följer noggrant utvecklingen av myndigheternas rekommendationer. Om dessa lättas eller skärps så kommer ovanstående riktlinjer anpassas.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page