All studie- och kulturverksamhet, lokaluthyrning och arrangemang iABF-huset och ABF Stockholms övriga lokaler sker inom ramen för rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Statens Skolverk, Folkbildningsrådet och andra uppdragsgivare.

Följande riktlinjer gäller:

  • Att arrangemang aldrig får samla fler än 300 deltagare . 300 deltagare  förutsätter att platserna är anvisade och att det finns  fysisk distans om minst 1 meter mellan deltagare inför, under och efter genomförande.
  • Med anvisade platser menas att  den som är ansvarig för arragnemanget ska ha rådighet över vilka sittplatser som deltagarna ska använda. Ansvarig kan säkerställa att deltagare anvisas en sittplats på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom numrering på plats och biljett eller att verksamhetens personal anvisar deltagaren en plats vid ankomst, exempelvis genom att följa hen till aktuell plats. Det ska vara en plats där deltagaren kan sitta. För att minimera risker i form av att besökare sätter sig på fel plats och därmed inte håller avstånd från varandra, bör anvisningen av sittplatser vara tydlig för besökaren. Ansvarig bör därför vara uppmärksam på att systemet med anvisning av sittplatser fungerar och vid behov göra förändringar.
  • Att rum för verksamhet ska möjligöra fysisk distans och möbleras för detta.
  • Att markeringar i golvet ska finnas där köer kan bildas
  • Att deltagare och personal ska stanna hemma/avstå från deltagande vid symptom på sjukdom.
  • Att deltagare och personal ska upprätthålla god handhygien genom att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten och/eller använda handsprit.
  • Att deltagare och personal som behöver hosta och/eller nysa ska göra detta i armvecket.
  • Att ovanstående riktlinjer ska finnas anslagna i entréer och varje verksamhetsrum
  • Att ansvarig personal aktivt ska tillse att deltagare delges dessa riktlinjer inför kursens, studiecirkelns eller arrangemangets start.

ABF Stockholm följer noggrant utvecklingen av myndigheternas rekommendationer. Om dessa lättas eller skärps så kommer ovanstående riktlinjer anpassas.

<< Tillbaks till nyhetssidan