Nyhet Allmän information

Riktlinjer för ABF Stockholms studie- och kulturverksamhet inför sommar och höst 2020

ABF Stockholms verksamhet är inte inställd. Dock är mycket av vår ordinarie verksamhet omställd och bedrivs i andra former.  All form av studie- och kulturverksamhet, lokaluthyrning och arrangemang i ABF-huset och på andra platser sker inom ramen för myndigheternas rekommendationer. Observera att ABF-huset och ABF Stockholms övriga lokaler i Stockholm inte är stängda. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Statens Skolverk, Folkbildningsrådet och andra uppdragsgivare.

Följande riktlinjer gäller:

  • Att arrangemang aldrig får samla fler än 49 deltagare
  • Att fysisk distans om 1,5 – 2 meter ska kunna upprätthållas mellan deltagare inför, under och efter genomförande.
  • Att rum för verksamhet ska medge fysisk distans och möbleras för detta.
  • Att markeringar i golvet ska finnas där köer kan bildas
  • Att deltagare och personal ska stanna hemma/avstå från deltagande vid symptom på sjukdom.
  • Att deltagare och personal ska upprätthålla god handhygien tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten och/eller använda handsprit.
  • Att deltagare och personal som behöver hosta och/eller nysa ska göra detta i armvecket.
  • Att ovanstående riktlinjer ska finnas anslagna i entréer och varje verksamhetsrum
  • Att ansvarig personal aktivt ska tillse att deltagare delges dessa riktlinjer inför kursens, studiecirkelns eller arrangemangets start.

ABF Stockholm kommer att följa myndigheternas rekommendationer. Om dessa lättas eller skärps så kommer ovanstående riktlinjer att anpassas.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page