Nyhet Allmän information

Till kultur- och föreningsverksamheten som i samverkan nyttjar ABF-huset och andra av ABF Stockholms lokaler

På ABF Stockholm följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, regionens allmänna råd och de regeringsbeslut som fattas till följd av den pågående smittspridningen av Covid-19. Vi värnar om våra deltagares och cirkelledares hälsa. Därför har vi beslutat att fortsatt pausa kultur- och föreningsverksamhet i ABF-huset och våra andra lokaler till och med 30 juni i väntan på ny information. Vi fortsätter att följa utvecklingen och information från myndigheterna. Detta datum kan komma att ändras om läget förändras.

Bara för att ABF-huset pausar för dessa verksamheter så stannar inte all kultur- och föreningsverksamhet. Vi hjälper er gärna att ställa om era cirklar och kulturprogram digitalt!

Har du frågor kring detta så kontakta din kontaktperson på ABF Stockholm:

Arbetsgruppen Föreningar och fria grupper ff.stockholm@abf.se
Lucía Ramírez Tuesta lucia.ramireztuesta@abf.se
Lisa Hellmark lisa.hellmark@abf.se

Arbetsgruppen Kulturen (Scenkonst, film och musik) kultur.stockholm@abf.se
Ingrid Mugalu ingrid.mugalu@abf.se
Veronica Lagerman Lindblom veronica.lagermanlindblom@abf.se 

Peter Haspe peter.haspe@abf.se 

Daniella Nenander, Tf enhetschef 
daniella.nenander@abf.se

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information kring utvecklingen på deras hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page