Nyhet Allmän information

Till minne Bengt Göransson

Bengt Göransson har gått bort vid närmare 89 års ålder efter en tids sjukdom.

Han hade en lång bana med många olika uppdrag och anställningar som började med att han blev läroverkslärare i svenska och latin vid Gubbängens läroverk i Stockholm. Sedermera blev han anställd på folkrörelsernas rese- och semesterföretag RESO och chef för Folketshusföreningarna i Sverige. Under åren 1980-82 var han ordförande i ABF-förbundet och han förblev livet igenom engagerad i nykterhetsrörelsen och logen i Älvsjö.

1982 blev Bengt statsråd för skola och kultur och fick för första gången ett offentligt politiskt uppdrag och han blev Sveriges främste kulturpolitiker.

Efter att Bengt, i samband med att regeringen Bildt tog makten, fick lämna sitt regeringsuppdrag 1991 hörde han av sig till ABF Stockholm och frågade om han kunde hjälpa till, varpå ABF Stockholm svarade: mycket gärna! Sedan blev Bengt aktiv i mer än 20 år och genomförde uppemot 700 föreläsningar, seminarier och kulturprogram. Han var alltid positiv, lättillgänglig och hade en underbar förmåga att avsluta de seminarier han ledde med en mycket klok och underfundig kommentar som lyfte hela seminariet.

Hans tid på ABF Stockholm blev en tid då han lärde oss att återknyta kontakten med en bildningstradition som hade börjat förtvina.

All heder åt Bengt och hans livsgärning. Han är djupt saknad. Tack för allt!
ABF Stockholm genom Göran Eriksson, f d studieombudsman och god vän

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page