Nyhet Allmän information

Tydliga resultat i Novus-undersökning: Svenska folket anser att studieförbunden är viktiga

Novus har på uppdrag av ABF Stockholm genomfört en undersökning som visar att det svenska folket har en mycket stark tilltro till studieförbunden i mottagandet av nyanlända. Fler än nio av tio svarande menar att civilsamhällets aktörer är mycket viktiga eller viktiga för att nyanlända ska kunna integreras i samhället.

I en undersökning genomförd i augusti 2023 har Novus mätt hur viktigt svenska folket anser att civilsamhällets aktörer (studieförbund samt ideella föreningar och organisationer) är för nyanlända ur fyra olika aspekter; integration, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Undersökningen visar att:

  • 92 procent anser att civilsamhället är viktigt för att nyanlända ska integreras i det svenska samhället.
  • 90 procent anser att civilsamhället är viktigt för att nyanlända ska komma ut i arbete.
  • 91 procent anser att civilsamhället är viktigt i frågor om informell utbildning.
  • 83 procent anser att civilsamhället är viktigt för att nyanlända ska kunna ta del av och utöva kultur.

Vidare visar undersökningen att 94 procent av regeringspartiernas väljargrupp svarade att civilsamhället är viktigt för att nyanlända ska integreras i samhället. Inom enbart Sverigedemokraternas väljargrupp var samma siffra 82 procent.

– Studieförbunden bedriver en bred och oerhört viktig verksamhet för väldigt många människor. Varenda svensk har på något sätt en koppling till studieförbunden – genom egna upplevelser eller bekanta som deltagit i kurser, läst på komvux, flytt krig eller lyssnat på en föreläsning. Vi kan agera snabbt och göra stor skillnad för målgrupper och människor som annars riskerar att falla mellan stolarna, säger Calle Nathanson, Studieombudsman på ABF Stockholm.

Under måndagen presenterade regeringen att anslaget till studieförbunden sänks med närmare 30 procent under en treårsperiod. Ett agerande som mot bakgrund av resultatet i undersökningen går direkt emot de egna väljargruppernas vilja.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page