Matematik 1a förutsätter att du har kunskaper motsvarande matematikutbildningen i den nya grundskolan (eller den gamla grundskolan kompletterad med orienteringskurs för Matematik 1). Kursen ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, samt sannolikhet och statistik.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Matematik grundläggande eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
18/3-24/5
Mån, Tis, Ons
15.15-17.45
AB3MA01AK193CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök