Matematik 1c ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, samt sannolikhet och statistik. Nya ämnen som behandlas är trigonometri i rätvinkliga trianglar samt vektorer. Kursen läses bl.a. på Naturvetenskapligt program. För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Behörighetskrav: Kursen bygger på Matematik grundläggande eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
20/3-26/5
Mån, Ons, Fre
13.00-15.30
AB233MA01CK2CI
Distans
20/3-26/5
Ons
18.00-19.00
AB233MA01CD
Distans
24/4-30/6
Ons
18.00-19.00
AB234MA01CD
Distans
29/5-30/6
Mån
18.00-19.00
AB235MA01CD

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök