Matematik 1c ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, samt sannolikhet och statistik. Nya ämnen som behandlas är trigonometri i rätvinkliga trianglar samt vektorer. Kursen läses bl.a. på Naturvetenskapligt program. För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Behörighetskrav: Kursen bygger på Matematik grundläggande eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
7/8-13/10
Tis, Tors, Fre
13.00-15.30
AB238MA01CK2CI
Distans
7/8-13/10
Ons
18.00-19.00
AB238MA01CD
Distans
11/9-17/11
Ons
18.00-19.00
AB239MA01CD
City
16/10-22/12
Tis, Tors, Fre
13.00-15.30
AB2310MA01CK2CI
Distans
16/10-22/12
Ons
18.00-19.00
AB2310MA01CD
Distans
20/11-9/2
Ons
18.00-19.00
AB2311MA01CD12

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se