Kursen ger dig djupare förståelse om människans beteenden, känslor och tankar. Du får studera de olika psykologiska perspektiven och deras betydelse för helhetssynen av människan. Psykoanalys och kognitiv beteendeterapi är några av de begrepp du får större kunskap om. Du utvecklar också din kännedom om gruppens betydelse och påverkan. Extralektioner tillkommer, dagar och tider för dessa ej fastställda.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
5/8-11/10
Ej fast
-
AB198PS01K0CI
City
14/10-20/12
Ej fast
-
AB1910PS01K0CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök