I denna kurs får du kunskaper om hur det svenska och internatio¬nella politiska systemen är uppbyggda och medborgares möjlig¬heter att påverka dessa system. Vi arbetar med begrepp som ideo¬logier, privatekonomi och arbetsmarknad, demokrati och de mänskliga rättigheterna för att bättre förstå hur det moderna samhället fungerar. För distansstudier gäller: Slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se