Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. Vi läser och samtalar om texter som tidningsartiklar och modern skönlitteratur. Du får dessutom bland annat skriva berättande och beskrivande texter. Vi diskuterar hur språket skiljer sig mellan olika grupper i samhället och i olika situationer. Du får även möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål, och samtala om hur du kan göra för att utveckla ditt ordförråd och språk. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Liljeholmen
18/3-24/5
Tis, Tors
17.30-20.00
AB3SVA01Q194LI
City
27/5-28/6
Mån, Tis, Ons, Tors
09.00-11.30
AB5SVA01K191CI
Liljeholmen
27/5-2/8
Mån, Ons
12.30-15.00
AB5SVA01K192LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök