Svenska som andraspråk 1 - ABF Stockholm
Komvux Språk

Svenska som andraspråk 1

Poäng: 100

Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. Vi läser och samtalar om texter som tidningsartiklar och modern skönlitteratur. Du får dessutom bland annat skriva berättande och beskrivande texter. Vi diskuterar hur språket skiljer sig mellan olika grupper i samhället och i olika situationer. Du får även möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål, och samtala om hur du kan göra för att utveckla ditt ordförråd och språk. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
14/10-20/12
Mån, Ons
12.30-15.00
AB1910SVA01K2CI
City
14/10-20/12
Mån, Ons
18.00-20.30
AB1910SVA01Q4CI
Liljeholmen
14/10-20/12
Tis, Tors
17.30-20.00
AB1910SVA01Q4LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök
Translate this page