Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. Vi läser och samtalar om texter som tidningsartiklar och modern skönlitteratur. Du får dessutom bland annat skriva berättande och beskrivande texter. Vi diskuterar hur språket skiljer sig mellan olika grupper i samhället och i olika situationer. Du får även möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål, och samtala om hur du kan göra för att utveckla ditt ordförråd och språk. För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
7/8-13/10
Mån, Ons
13.00-16.00
AB238SVA01K2CI
City
7/8-13/10
Mån, Ons
17.30-20.00
AB238SVA01Q4CI
Distans
7/8-13/10
Mån
14.00-15.00
AB238SVA01D
Distans
11/9-17/11
Mån
14.00-15.00
AB239SVA01D
City
16/10-22/12
Mån, Ons
13.00-16.00
AB2310SVA01K2CI
City
16/10-22/12
Mån, Ons
17.30-20.00
AB2310SVA01Q4CI
Distans
16/10-22/12
Mån
14.00-15.00
AB2310SVA01D
Distans
20/11-9/2
Mån
14.00-15.00
AB2311SVA01D12

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se