Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Det gör du bland annat genom utredande och argumenterande texter och presentationer. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika kulturer och tider, och fokuserar bland annat på berättarstrukturer och vanliga litterära motiv. Vi läser om språkförändringar i svenskan och om hur svenskan är släkt med andra språk. Du får möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller Svenska som andraspråk A eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Liljeholmen
18/3-24/5
Mån, Ons
17.30-20.00
AB3SVA02Q194LI
City
27/5-28/6
Mån, Tis, Ons, Tors
12.30-15.00
AB5SVA02K192CI
Liljeholmen
27/5-2/8
Tis, Tors
12.30-15.00
AB5SVA02K192LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök