Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Det gör du bland annat genom utredande och argumenterande texter och presentationer. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika kulturer och tider, och fokuserar bland annat på berättarstrukturer och vanliga litterära motiv. Vi läser om språkförändringar i svenskan och om hur svenskan är släkt med andra språk. Du får möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål. För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
20/3-26/5
Tis, Tors
13.00-16.00
AB233SVA02K2CI
City
20/3-26/5
Mån, Ons
17.30-20.00
AB233SVA02Q4CI
Distans
20/3-26/5
Ons
18.00-19.00
AB233SVA02D
Distans
24/4-30/6
Ons
18.00-19.00
AB234SVA02D
City
29/5-30/6
Mån, Tis, Ons, Tors
09.00-12.00
AB235SVA02K1CI
Distans
29/5-30/6
Mån
18.00-19.00
AB235SVA02D

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök