Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Det gör du bland annat genom utredande och argumenterande texter och presentationer. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika kulturer och tider, och fokuserar bland annat på berättarstrukturer och vanliga litterära motiv. Vi läser om språkförändringar i svenskan och om hur svenskan är släkt med andra språk. Du får möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Liljeholmen
5/8-11/10
Tis, Tors
12.30-15.00
AB198SVA02K2LI
City
5/8-11/10
Mån, Ons
18.00-20.30
AB198SVA02Q4CI
Liljeholmen
5/8-11/10
Mån, Ons
17.30-20.00
AB198SVA02Q4LI
City
14/10-20/12
Mån, Ons
12.30-15.00
AB1910SVA02K2CI
City
14/10-20/12
Tis, Tors
12.30-15.00
AB1910SVA02K2CI
Liljeholmen
14/10-20/12
Tis, Tors
12.30-15.00
AB1910SVA02K2LI
City
14/10-20/12
Mån, Ons
18.00-20.30
AB1910SVA02Q4CI
Liljeholmen
14/10-20/12
Mån, Ons
17.30-20.00
AB1910SVA02Q4LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök