Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Det gör du bland annat genom utredande och argumenterande texter och presentationer. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika kulturer och tider, och fokuserar bland annat på berättarstrukturer och vanliga litterära motiv. Vi läser om språkförändringar i svenskan och om hur svenskan är släkt med andra språk. Du får möjlighet att jämföra svenska och ditt modersmål. För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan tisdag kl 18.00-20.00.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
3/1-11/3
Tis, Tors
13.00-16.00
AB221SVA02K2CI
City
3/1-11/3
Mån, Ons
17.30-20.00
AB221SVA02Q4CI
Distans
3/1-11/3
Mån
09.00-11.00
AB221SVA02D
Distans
7/2-15/4
Mån
09.00-11.00
AB222SVA02D
City
14/3-20/5
Tis, Tors
13.00-16.00
AB223SVA02K2CI
City
14/3-20/5
Mån, Ons
17.30-20.00
AB223SVA02Q4CI
Distans
14/3-20/5
Mån
09.00-11.00
AB223SVA02D
Distans
18/4-24/6
Mån
09.00-11.00
AB224SVA02D
City
23/5-24/6
Mån, Tis, Ons, Tors
09.00-12.00
AB225SVA02K1CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök