Under kursen fördjupar du dina kunskaper i svenska och lär dig mer om hur språket kan användas, både muntligt och skriftligt. Du kommer bland annat att skriva texter av vetenskaplig karaktär och också öva på att kritiskt granska sådana texter. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika tider och kulturer. Via litteraturen får du tillfälle att diskutera olika kulturella företeelser, inte minst sådana som har med svensk historia och samhällsliv att göra. En annan viktig del av kursen är att genom jämförelser med andra språk få en ökad förståelse för vad som är utmärkande för svenska språket. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Liljeholmen
18/3-24/5
Tis, Tors
17.30-20.00
AB3SVA03Q194LI
City
27/5-28/6
Mån, Tis, Ons, Tors
12.30-15.00
AB5SVA03K192CI
Liljeholmen
27/5-2/8
Tis, Tors
12.30-15.00
AB5SVA03K192LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök