Svenska som andraspråk 3 – ABF Stockholm
Komvux Språk

Svenska som andraspråk 3

Poäng: 100

Under kursen fördjupar du dina kunskaper i svenska och lär dig mer om hur språket kan användas, både muntligt och skriftligt. Du kommer bland annat att skriva texter av vetenskaplig karaktär och också öva på att kritiskt granska sådana texter. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika tider och kulturer. Via litteraturen får du tillfälle att diskutera olika kulturella företeelser, inte minst sådana som har med svensk historia och samhällsliv att göra. En annan viktig del av kursen är att genom jämförelser med andra språk få en ökad förståelse för vad som är utmärkande för svenska språket. Lektioner med fördjupad färdighetsträning på ett urval av tider tillkommer.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller nivåtest.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Liljeholmen
5/8-11/10
Mån, Ons
12.30-15.00
AB198SVA03K2LI
City
5/8-11/10
Tis, Tors
18.00-20.30
AB198SVA03Q4CI
Liljeholmen
5/8-11/10
Tis, Tors
17.30-20.00
AB198SVA03Q4LI
City
14/10-20/12
Tis, Tors
12.30-15.00
AB1910SVA03K2CI
Liljeholmen
14/10-20/12
Mån, Ons
12.30-15.00
AB1910SVA03K2LI
City
14/10-20/12
Tis, Tors
18.00-20.30
AB1910SVA03Q4CI
Liljeholmen
14/10-20/12
Tis, Tors
17.30-20.00
AB1910SVA03Q4LI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök
Translate this page