Under kursen fördjupar du dina kunskaper i svenska och lär dig mer om hur språket kan användas, både muntligt och skriftligt. Du kommer bland annat att skriva texter av vetenskaplig karaktär och också öva på att kritiskt granska sådana texter. Vi läser och samtalar om skönlitteratur från olika tider och kulturer. Via litteraturen får du tillfälle att diskutera olika kulturella företeelser, inte minst sådana som har med svensk historia och samhällsliv att göra. En annan viktig del av kursen är att genom jämförelser med andra språk få en ökad förståelse för vad som är utmärkande för svenska språket .För distansstudier gäller: Nationella provet och slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller nivåtest.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
Distans
13/2-21/4
Tis
18.00-19.00
AB232SVA03D
Distans
13/2-21/4
Tis
18.00-19.00
AB232SVA03D
City
20/3-26/5
Tis, Tors
13.00-16.00
AB233SVA03K2CI
City
20/3-26/5
Tis, Tors
17.30-20.00
AB233SVA03Q4CI
Distans
20/3-26/5
Tis
18.00-19.00
AB233SVA03D
Distans
24/4-30/6
Mån, Tis, Ons, Tors
18.00-19.00
AB234SVA03D
City
29/5-30/6
Mån, Tis, Ons, Tors
13.00-16.00
AB235SVA03K2CI
Distans
29/5-30/6
Tis
18.00-19.00
AB235SVA03D

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök