Kursstart våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom många olika vård- och omsorgsverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, LSS (funktionsnedsättningsområdet) och psykiatri. Det finns ett stort behov av personal inom de flesta av dessa verksamheter och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna anställning direkt efter avslutad utbildning.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen tar cirka 65 veckor (tre terminer) att genomföra och består av kurser på sammanlagt 1500 poäng. Kurserna är varierande och ger dig kunskaper om de flesta olika typer av verksamheter där undersköterskor arbetar. Om du inte har kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 så ingår även de.

Utbildningen innehåller APL (praktik) som innebär att du lär dig yrket tillsammans med en handledare i en eller flera vård- och omsorgsverksamheter. Under APL följer du handledarens arbetstider, vilket i regel innebär en del tidiga morgnar, sena kvällar, och vissa helgpass. APL är en obligatorisk och viktig del av lärandet i utbildningarna.

Utbildningen

Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Vård- och omsorg specialisering 100
Svenska 1* 100
eller
Svenska som andra språk 1* 100
Samhällskunskap 1a1* 50

*) De här kurserna läser du om du saknar godkänt betyg sedan tidigare.

Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

I utbildningen kan du läsa Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap om du saknar betyg i dessa kurser.

Bra att veta om utbildningen

Undervisningsformer

Du kan välja att läsa din utbildning på plats i klassrum eller på distans. Lektionerna hålls dagtid.

Lärare

Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad.

Både teori och praktik

Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett metodrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

Vi erbjuder APL vid två olika tillfällen under din utbildning. Då får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal. Alla APL-placeringar ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrade.

Betyg

Samtliga kurser leder till betyg och efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin praktikperiod.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola. Du som är skriven i Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem kan för närvarande söka denna utbildning.

Här ansöker du: Stockholm stad
Här ansöker du: Huddinge
Här ansöker du: Botkyrka
Här ansöker du: Salem
Här ansöker du: Järfälla
Här ansöker du: Sundbyberg

Frågor

Har du frågor om utbildningen? Skicka ett mejl med dina frågeställningar till våra studie- och yrkesvägledare:
komvux.stockholm@abf.se