ABF Stockholms uppdrag och mål är att göra en annan värld möjlig. Vi har våra rötter i en radikal människo- och samhällssyn.

ABF Stockholm organiserat i fyra verksamhetsdelar: statsbidragsfinansierad folkbildning, komvux och SFI samt vårt utbildningsföretag ELVIRA.

En stor del av folkbildningsverksamheten är möjlig tack vare ideella krafter – engagerade människor som gör skillnad, på riktigt!