Information med anledning av Coronaviruset

Rekommendationen att all undervisning på Sfi och Komvux ska bedrivas genom fjärr- och distansundervisning tas bort den 15 juni. Även efter 15 juni gäller dock att alla elever och all personal på Komvux och Sfi ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att ABF Stockholm även efter den 15 juni kommer att fortsätta med distans- och fjärrundervisning även om viss undervisning och en del examinationer kommer att ske på plats i skolans lokaler.

Vi följer utvecklingen noga och så fort det är möjligt kommer att vi att öka andelen undervisning som bedrivs i skolan.

Viktigt är dock att alla följer rekommendationerna att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • hosta och nys i armvecket
  • försök att hålla 1.5 – 2 meters avstånd till varandra.

 

Studera när det passar dig

På ABF Stockholm SFI kan du välja om du vill studera på dagtidkvällstid eller på lördagar. Du kan också kombinera studierna med praktikarbete och studier i andra ämnen. Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna arbeta eller studera vidare. Det kostar ingenting att studera hos oss.

SFI-kurser på alla nivåer

ABF Stockholm SFI har kurser på alla nivåer och du kan välja oss oavsett om du har studerat tidigare eller inte. När du ansöker får du testa dina språkkunskaper och se vilken nivå som passar dig: om du ska läsa studieväg 1, 2 eller 3.

Våra SFI-skolor finns nära dig

Våra skolor finns på flera platser i Stockholm: på Sveavägen 41CityLövholmsvägen 2 i Liljeholmen och Arenavägen 55 i Globen. Alla våra skolor finns nära kommunikationer som tunnelbana, bussar och tvärbana.

Tillvalskurser och aktiviteter

Vill du studera mer? Vi har också kurser i grammatik, uttal, skrivande och konversation. Vi gör ofta utflykter med skolan, ibland går vi också på teater och besöker museum. ABF Stockholms omtyckta studievägledare hjälper dig att planera dina fortsatta studier.

Efter SFI – fortsätt på Komvux

ABF Stockholm arrangerar både SFI och Komvux. Det betyder att du som läst svenska på ABF Stockholm SFI sedan kan fortsätta med dina studier i Svenska som andraspråk på någon av våra Komvux-skolor. Läs mer om ABF Stockholm Komvux här.

Hantering av personuppgifter

Som elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan.

>> ABF Stockholms riktlinjer för hantering av personuppgifter

>> Information om hantering av personuppgifter inom vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan

Respektive skola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling, dessa hittar du på skolornas lärplattformar.