Jobba på ABF Stockholm

ABF Stockholm är en idé- och värdeburen organisation som med ett brett bildningsutbud samt mötesplatser för kultur och aktuella samhällsfrågor gör kunskap tillgängligt – för alla. Det gör vi genom folkbildning, komvux & sfi och ELVIRA Kunskapsutveckling.

ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 230 miljoner och består av cirka 250 anställda. Varje vecka möts tusentals deltagare i vårt hus på Sveavägen 41, i våra skolor i Kista, City, Liljeholmen, Globen, Tensta och i många fler verksamhetslokaler i hela Stockholm – för att förverkliga sina drömmar och tillsammans med andra förändra världen.

Lediga jobb

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Samordnare med inriktning mot Söderort

Enheten fokuserar på att utveckla och producera studiecirklar, utbildningar och evenemang för organisationer, föreningar och grupper t.ex. via kultur-, scen- och filmverksamheten eller genom övriga områden. Fokus ligger på att skapa mervärden genom att utveckla insatser och tjänster utifrån organisationernas behov och efterfrågan.

För att läsa mer om tjänsten, klicka här:  PDF: 72,61 KB Samordnare Ytterstad Söderort »
Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se.

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Processledare för Pedagogisk utveckling

Vi söker nu en processledare som ska ansvara för den pedagogiska utvecklingen och etableringen för folkbildningens alla utbildningar och evenemang.

Processledarrollen tillhör stabsenheten som består av tre processledare med specialistkompetens inom olika funktionsområden. Dessa kommer att arbeta med och i all verksamhet inom folkbildningen och tillsammans med ABF Stockholms andra verksamheter och avdelningar inom koncernstaben.

I arbetet, förutom rollens huvuduppdrag, ingår att vid behov utföra strategiska, pedagogiska eller administrativa uppgifter kopplade till folkbildningens och hela koncernens samtliga verksamhet.

Läs mer om tjänsten genom att klicka här:  PDF: 76,38 KB Processledare Pedagogisk utveckling »
Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Projektledare Studiecirklar och utbildningar

Parallellt med föreläsningsverksamheten pågår ett intensivt utbildnings- och bildningsprogram med tusentals kurser och studiecirklar varje år. Under förra året deltog 315 000 personer i vår verksamhet där vi har kurser inom konst och hantverk, scenkonst och musik, litteratur, politik och historia, media och kommunikation, föreningsliv, hälsa och välmående samt 24 olika språk.

Vi söker nu en projektledare med starkt engagemang och driv som vill bidra till ABF Stockholm fortsatta styrka inom folkbildning och utbildning.

Tjänstens huvudinnehåll ligger på att utveckla och producera innehåll för allmänhet och medlemsorganisationer som håller hög kvalitet och skapar en positiv upplevelse. Fokus ligger på att stärka mervärdena av ABF Stockholms verksamhet för dessa målgrupper: att inspirera till livslångt lärande.

För att läsa mer om tjänsten, klicka här:  PDF: 1,22 MB Projektledare Studiecirklar och utbildningar » Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se.

 

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Processledare för Evenemang

Sedan 1916 har ABF Stockholm varit, och är alltjämt, en institution för kunskap, debatt och kultur. ABF-huset är en plats för intellektuell spjutspets dit forskare, statsråd, internationella experter, författare och samhällsaktuella debattörer reser långväga för att delta i samtal och föreläsningar. Varje vecka besöks ABF-huset av 7000 personer och med ett föreläsningsprogram på över 100 samtal per månad utgör ABF Stockholm en unik mötesplats i Sverige. Parallellt med föreläsningsverksamheten pågår ett intensivt utbildnings- och bildningsprogram med tusentals kurser och studiecirklar varje år. Under förra året deltog 315 000 personer i vår verksamhet.

Vi söker nu en processledare som ska ansvara för den strategiska planeringen och etableringen av effektiva rutiner för folkbildningens alla utbildningar och evenemang.

Processledarrollen tillhör stabsenheten som består av tre processledare med specialistkompetens inom olika områden. Dessa kommer att arbeta med och i all verksamhet inom folkbildningen och tillsammans med ABF Stockholms andra verksamheter och avdelningar inom koncernstaben. Som processledare förväntas du brinna för flödeseffektivitet som möjliggör optimerad tidsanvändning och fokus hos samtliga parter. Ditt uppdrag kommer i stort vara att höja kvalitet och minska ledtider. Att säkra informationsflöden, nya rutiner och dess implementering – allt i syfte att säkerställa och förstärka en positiv upplevelse hos våra besökare, deltagare, medlemsorganisationer och uppdragsgivare.

För mer information om tjänsten, klicka här:  PDF: 1,2 MB Processledare Evenemang »
Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Samordnare för västerort och söderort

ABF Stockholm är en idéburen organisation som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet. Vi vill se en stad där klyftorna mellan stadens invånare minskar och där människor har verktyg att bygga en gemensam framtid. Visionen når vi genom utbildning, folkbildning och kultur – för alla.

Vi söker nu en samordnare till enheten Organisationer och grupper som vill bidra i detta arbete.

Enheten Organisationer och grupper utvecklar och producerar studiecirklar, utbildningar och arrangemang  för organisationer, föreningar och grupper t.ex. via kultur-, scen- och filmverksamheten eller genom övriga områden. Fokus ligger på att skapa mervärden genom att utveckla insatser och tjänster utifrån organisationernas behov och efterfrågan.

För att läsa mer om tjänsten, klicka här:  PDF: 75,86 KB Samordnare Ytterstad Söderort och Västerort »
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se

Verksamhetsgrenen Folkbildningen söker: Projektledare för pedagogisk utveckling – fokus funktionshinderverksamhet och facklig verksamhet

Medlemsenheten genomför utbildningar, studiecirklar och kulturaktiviteter på uppdrag av 65 medlemsorganisationer och ca 350 andra föreningar och grupper runt om i Stockholm.

De närmaste åren ska samarbetet fördjupas och utvecklas bland annat genom att utveckla insatser och tjänster som mer och bättre möter medlemsorganisationernas efterfrågan och behov.

Vi söker därför en projektledare med starkt engagemang för pedagogik, bildning och projektledning som främst ska arbeta med organisationer inom facklig och funktionshindersverksamhet. Din roll blir att vitalisera och utveckla både relationer och samarbete, ta fram utbildningserbjudanden samt genom ett systematiskt kontaktarbete, inventera och utveckla nya koncept, tjänster och former för samarbete. För att trivas hos oss bör du vara driven, strukturerad och tycka om det utvecklingsarbete tjänsten innebär.

För att läsa mer om tjänsten, klicka här:  PDF: 1,21 MB Projektledare pedagogisk utveckling med fokus på medlemsorganisationer »

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning. Ansök senast 24 augusti till jobb.stockholm@abf.se

 

 

Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildning: Komvux & SFI

ABF Stockholms vuxenutbildning står inför kraftig tillväxt. Vi söker därför examinerade studie- och yrkesvägledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet!

Sedan 2004 utför ABF Stockholm vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå och sedan 2008 även SFI.  ABF Stockholms vuxenutbildningen består av sex  skolenheter som bedriver utbildning inom SFI och Komvux och vi söker nu medarbetare till våra enheter i Kista, Liljeholmen och Sveavägen. Vår vuxenutbildning har erkänt hög kvalitet och präglas av mycket nöjda deltagare och engagerade medarbetare.

Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att vägleda våra Komvux- och Sfi-deltagare i sina studier och inför kommande arbetsliv. Du kommer att ansvara för information och vägledning till våra deltagare som studerar inom Sfi  och komvux. Du håller i individuella samtal såväl som i större informationsmöten i våra studiegrupper och vid kursstarter. Du har kontinuerliga kontakter med våra uppdragsgivare. Du kommer att ingå i en grupp med flertalet studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om tjänsten här:  PDF: 157,54 KB SYV ABF Stockholm 23 augusti 2017 »
Ansök senast den 23 augusti genom att maila till HR-chef Madeleine Danin jobb.stockholm@abf.se

 

Bli cirkelledare!

Cirkelledarens roll är att vara samtalsledare, samordnare, inspiratör och en drivande kraft.

Vi behöver cirkelledare till flera av våra språkcirklar!

Just nu söker vi framför allt cirkelledare i spanska, japanska, kinesiska, webbprogrammering, feministiskt föräldraskap och italienska.

Berätta lite om dig själv och vad du vill bidra med och skicka intresseanmälan via e-post till  veronica.lagermanlindblom@abf.se (spanska, japanska, kinesiska, webbprogrammering och feministiskt föräldraskap) eller till maria.soderberg@abf.se (italienska).