Nyhet Allmän information

ABF Stockholm arrangerade konferensen Civilsamhällets roll för nyanländas etablering i samhället

Under onsdagsförmiddagen den 27 september arrangerade ABF Stockholm konferensen Civilsamhällets roll för nyanländas etablering i det svenska samhället. Konferensen ämnade att diskutera den samhällsnyttiga verksamheten som civilsamhällesaktörer bedriver och varför den är väsentlig för Sveriges integration. Konferensen lyfte konkreta bevis på hur civilsamhällesaktörer arbetar aktivt och effektivt för att stötta nyanländas integrering. Civilsamhällets betydelse exemplifierades genom att presentera ABF Stockholms projekt Ukraine Competence Program som arbetar för att öka ukrainska flyktingars kompetens inom områden som krävs för att de ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Därtill presenterades en Novus-undersökning som visade allmänhetens syn på flyktingmottagandet från Ukraina och civilsamhällets betydelse för nyanlända samt forskarperspektivet i ämnet. Konferensen avslutades med en politikerpanel där utbildnings-och arbetsmarknadsutskottets partirepresentanter deltog. Majoriteten av representanterna talade för civilsamhället och att det är en drivkraft som är snabbare på att organisera sig i kriser och som befinner sig närmare målgruppen än vad statliga organisationer gör. Det poängterades även att det är viktigt att inte göra studieförbunden och civilsamhället till en vänster-höger fråga i politiken då dess inverkan på samhället och integrationen är påtaglig och nödvändig.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page