Onsdag 28e april höll föreningen ABF Stockholm sitt 105e årsmöte. Mötet skedde digitalt med en kärntrupp som skötte mötet från Palmesalen i ABF-huset. Styrelsen avlämnade årsredovisning för det mycket speciella och tuffa året 2020 och fick ansvarsfrihet. Länk. Årets kulturstipendier delades ut: Cirkelledare: Philippe Pasi, Eldsjäl: Fahyma Alnablsi och Organisation: FOLK i Skärholmen. Varmt tack för era insatser!

Teres Lindberg blev omvald till ordförande i ABF Stockholm. Några ledamöter hade meddelat avgång från styrelsen. Nyinvalda ledamöter är Beata Mannheimer som kommer med kompetens och erfarenhet från film- och kulturvärlden, samt Adnan Bozkurt med lång erfarenhet av att jobba med studier, debatt och evenemang både inom ABF och LO. Välkomna!

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2020

<< Tillbaks till nyhetssidan