Organisationer som är verksamma i Stockholm, Ekerö, Lidingö, Nacka eller Värmdö samt godkänner våra stadgar, har ett etablerat samarbete med ABF Stockholm eller tillhör en riksorganisation som samarbetar med ABF kan ansöka om medlemskap. Övriga organisationer rekommenderas söka kontakt för samarbete. ABF Stockholms styrelse fattar beslut om medlemskap på nästföljande styrelsemöte.

  • Accepterade filtyper: pdf.
  • Accepterade filtyper: pdf.