Organisationer som har ett etablerat samarbete med ABF Stockholm eller tillhör en riksorganisation som samarbetar med ABF kan ansöka om medlemskap.

Organisationen ska också vara verksam i Stockholm, Ekerö, Lidingö, Nacka eller Värmdö samt godkänna våra stadgar, de hittar du här.

Övriga organisationer rekommenderas söka kontakt för samarbete. ABF Stockholms styrelse fattar beslut om medlemskap på nästföljande styrelsemöte.

Har du frågor om medlemskap kan du kontakta Balder Navier Sarmentero balder.naviersarmentero@abf.se.

  • Accepterade filtyper: pdf.
  • Accepterade filtyper: pdf.