Organisationer som har ett etablerat samarbete med ABF Stockholm eller tillhör en riksorganisation som samarbetar med ABF kan ansöka om medlemskap.

Organisationen ska också vara verksam i Stockholm, Ekerö, Lidingö, Nacka eller Värmdö samt godkänna våra stadgar, de hittar du här.

Övriga organisationer rekommenderas söka kontakt för samarbete. ABF Stockholms styrelse fattar beslut om medlemskap på nästföljande styrelsemöte.

Har du frågor om medlemskap kan du kontakta medlem.stockholm@abf.se

Medlemsansökan

  • Obs. En mottagningsbekräftelse skickas till denna e-postadress. Se till att svara på alla obligatoriska frågor (*) och klicka på ”skicka” nedan. Kolla i din skräppost om det inte kommer inom en halvtimme.
  • Accepterade filtyper: pdf.
  • Accepterade filtyper: pdf.

Vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. För mer detaljerad hantering av personuppgifter inom olika verksamheter och olika system gäller enhets- och systemspecifika riktlinjer.