ABF Stockholms medlemsorganisationer inbjuds till att nominera till stipendiet ”Årets eldsjäl”.

Kriterier: För att kunna nomineras skall personen bidragit med folkbildningsinsatser av betydande mått. Personen ska varaktigt samt under det senaste året visat prov på stort engagemang och hängivenhet inför folkbildningen och dess påverkanskraft inom medlemsorganisationen.

Sista dag att nominera är 8 mars 2021. Projektledare för Medlemsfokus sammanställer de inkomna nomineringarna, som därefter av studieombudsman presenteras för VU. VU utser Årets eldsjäl. Prisutdelning sker på ABF Stockholms årsmöte i april 2021.

Nomeringstiden har gått ut.