Nyhet ELVIRA

Vi hjälper dig till nästa arbete eller studier!

Är du arbetslös och behöver stöttning för att komma vidare?
Elvira Kunskapsutveckling erbjuder professionellt stöd så att du snabbt kan komma ut i arbete eller studier. Vi utgår från dina förutsättningar, styrkor och behov. Hos oss får du en personlig handledare som gemensamt med dig skapar en individuellt anpassad plan för din väg framåt.

Stöd och matchning är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och söker nytt arbete, eller vill komma vidare med studier. Arbetsförmedlingen avgör om du kan ta del av tjänsten, sedan väljer du själv den leverantör som du tror bäst kan hjälpa dig.

Läs mer om stöd och matchning

ELVIRA är en del av ABF Stockholm och utgår från folkbildningens metodik och människosyn. Sedan 1994 vidareutbildar och kompetensstärker vi människor och bidrar årligen till att fler människor kommer i arbete där de trivs och kan utvecklas.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page