Utbildningen

Utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska startar i mars 2022 och genomförs på distans. Utbildningen är på 300 yh poäng och pågår under 60 veckor fördelat på 3 terminer.

En kontakttolkutbildning genom ABF Stockholms Yrkeshögskola ger dig en kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Välkommen till ABF Stockholm Yrkeshögskola!

Ansökan – Stängd

Sök grundutbildning till kontakttolk 

Grundutbildning till kontakttolk