Utbildningen

Utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska startar 26 januari 2022 och genomförs på distans. Utbildningen är på 300 yh poäng och pågår under 60 veckor fördelat på 3 terminer.

En kontakttolkutbildning genom ABF Stockholms Yrkeshögskola ger dig en kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Välkommen till ABF Stockholm Yrkeshögskola!

Ansökan

Du söker till utbildningen genom att klicka på länken, en ny sida öppnas då upp i YH-antagning.se.

ANSÖKAN YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING KONTAKTTOLK ARABISKA / SOMALISKA / TIGRINSKA

Ansökningsperioden är förlängd till 9 januari 2022.

Läs mer för mer information om ansökan och behörighet 

Informationsmöte

Anmäl dig till ett av våra informationsmöten om utbildningen.
Datum och tider hittar du här – Anmälan informationsmöte