Här hittar du svar på vanliga frågor för dig som vill söka till en kurs på komvux: hur du söker en kurs, om du har rätt till CSN och hur du vet om du kommit in på kursen. Här finns också information om hur du kommer igång och arbetar med lärplattformen, om kurslitteratur och hur du kontaktar din lärare.

För dig som vill ansöka

Klicka på fliken Kurs/utbildning för att hitta din kurs och se vårt kursutbud. Ansökan till kursen måste du göra via din hemkommuns hemsida.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag varierar mellan de olika kommunerna i länet. Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information. Om du missar ansökningstiden får du vänta till nästa sökbara kursstart.

Är komvux gratis?
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv din kurslitteratur.

Hur vet jag om jag är antagen till en kurs?
Du får ett antagningsbesked via mejl ca 7–10 dagar innan kursen startar. Du får inloggningsuppgifter och ett välkomstmejl från vår lärplattform Omniway. När du loggat in där får du mer information om kursen. Om du inte har fått information senast 5 dagar innan kursstart bör du kontakta oss.

Kan jag få studiemedel när jag studerar på ABF Stockholm Komvux?
Du kan få studiemedel när du studerar på ABF Stockholm Komvux, men du måste själv söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Du hittar information om hur du gör på CSNs hemsida. Du kan också ringa 0771–276 000.

Hur mycket studiemedel kommer jag att få?
Du kan själv beräkna hur mycket du kan få med hjälp av CSN:s hemsida. För att kunna få fullt studiemedel måste du studera på heltid. Det betyder att din studietakt är 20 poäng per vecka eller mer.

Varför finns inte alla era kurser i min kommuns utbud?
Det beror på vilken typ av avtal kommunen har tecknat med ABF Stockholm. Vissa kommuner erbjuder alla kurser, andra kommuner erbjuder bara några kurser. Du har dock rätt att läsa grundläggande kurser i vilken kommun du vill.

För dig som studerar hos oss

Hur loggar jag in i lärplattformen Omniway?
Du hittar all information om hur du loggar in i Omniway här på hemsidan.

Använder ABF Stockholm fortfarande lärplattformen Canvas?
Nej, ABF Stockholm stängde ned den tidigare lärplattformen Canvas i juli 2023.

Har Omniway en app?
Ja, Omniway finns som app och kan laddas ned gratis i App Store (iOS/Iphone/Ipad) eller Google Play (Android).

Hur studieaktiverar jag mig?
Oavsett vilken kurs på komvux som du läser så måste du studieaktivera dig under kursens första vecka. Detta gör du genom att logga in i Omniway och klicka på kursens namn. Du kan inte studieaktivera dig innan kursen startar. Bara under den första veckan.

När får jag tillgång till min kurs i Omniway?
Du får tillgång till din kurs direkt när du loggat in i Omniway.

Vart ska jag gå vid kursstarten?
När du antagits till en kurs hos oss och fått en kallelse via mejl ska du snarast logga in i Omniway. Där får du veta mer om kursen och du kommer snart att få information om när din första lektion äger rum.

Hur får jag tillgång till WI-FI?
Som deltagare på ABF Stockholm Komvux har du tillgång till gratis trådlöst nätverk på alla våra skolor. Fråga din lärare om inloggningsuppgifter.

Vilken kurslitteratur används i undervisningen?
Du får tillgång till din kurs och får veta mer om kurslitteraturen när du loggat in i Omniway. Du förväntas inte ha med något kursmaterial vid första lektionstillfället.

Vem ska jag meddela om jag är sjuk?
Kontakta din lärare via läroplattformen eller via e-post om du är sjuk. Om du är sjuk en längre period bör du ta kontakt med CSN eller Försäkringskassan.

Hur kontaktar jag min lärare?
Du kan kontakta din lärare via mejl (fornamn.efternamn@abf.se) eller direkt via läroplattformen Omniway. Klicka på Kontakt i plattformen.

Hur uppmärksammar jag min lärare på att jag behöver anpassningar inför kursstart?
Du kan meddela din lärare så snart läraren finns tillgänglig i Omniway om du har behov av anpassningar i undervisningen. Detta gör du under första kursveckan.

Måste jag anmäla till CSN om jag ändrar studietakt eller avbryter en kurs?
Ja, anmäl snarast om något förändras. CSN kan kräva tillbaka pengar om du har gjort ändringar i din studietakt eller avbrutit kurser. ABF Stockholm Komvux rapporterar avbrott till CSN.

Hur reser jag med studentrabatt i SL-trafiken?
För att resa med rabatterat pris måste du ha ett studentkort med SL-logga. För att få SL-rabatt måste du studera minst 300 poäng under en termin.

Hur deltar jag i en onlinelektion med Microsoft Teams?
Vi använder appen Microsoft Teams för onlinelektioner. Du ansluter till lektionen genom att klicka på länken som du får från din lärare. Du bör helst delta via dator men det går också att ansluta via mobil. Här finns mer information om hur du ansluter till en onlinelektion. Om du vill kan du även förbereda dig genom att skapa ett Microsoft-konto och ladda hem Microsoft Teams.

Hur får jag mina betyg?
Betyg registreras av din lärare och skrivs normalt ut av din hemkommun. Undantag gäller för elever som sökt via Stockholm eller Nacka kommun och som behöver ha ett utdrag på kurser som lästs på ABF Stockholm Komvux under vårterminen 2016 eller senare. För sådana utdrag kan du göra en ansökan här.

Vad händer om jag får F i betyg?
Du kan få vänta 10–15 veckor för att läsa om kursen, men det beror på nivå, kurs och vilken kommun du bor i. Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare för vad som gäller i ditt fall.

Hur framför jag klagomål/synpunkter till skolan?
Om du har synpunkter eller klagomål på din utbildning så vill vi gärna att du fyller i denna klagomålsblankett och lämnar in den till administrationen i skolans reception. Du kan även mejla till din rektor direkt. Mejldresser finns längre ner på blanketten. ABF Stockholm har upparbetade rutiner för klagomålshantering och alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av rektor.

Hur fungerar praktik eller arbetsförlagt lärande (APL)?
I vår utbildning Vård och omsorg ingår APL vilket innebär att du gör praktik inom någon vård- och omsorgsverksamhet. APL är uppdelad på två perioder med sex respektive fyra veckor i varje period. Som elev behöver du räkna med att APL kommer att genomföras på plats vissa helger under de veckorna. Du kommer att få mer information om er praktik under kursstartsdagen.

Läser du Vård och omsorgprogrammet och har betyg i kurserna sedan tidigare?
Om du redan har betyg i kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet så behöver du ta med dessa redan till kursstarten. Ta även med dina betyg om du har betyg i följande kurser*:

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande kurser)
Samhällskunskap 1a1 (eller motsvarande kurs)
Psykologi 1 (eller motsvarande kurs)

Om du har vissa betyg sedan tidigare från utbildningen så kommer du att få en egen individuell studieplanering från vår studie- och yrkesvägledare. Det har skett många förändringar inom Vård- och omsorgsprogrammet som du behöver få information om. Därför är det väldigt viktigt att du som läser yrkespaketet Vård- och omsorg/undersköterska deltar på kursstarten.

* Obs! Kurserna avser gymnasial nivå – inte grundläggande nivå.