Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel består av minst tre deltagare som regelbundet träffas och studerar tillsammans. Det kan handla om att repetera inför en föreställning, utvecklas musikaliskt i ett band eller diskutera en bok. Ramarna för studiecirkeln är följande:

  • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.
  • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
  • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.
  • En av er ska ha rollen som cirkelledare.
  • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
  • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
  • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.
  • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Stöd från ABF Stockholm

Fundera på vad ni vill göra och hör av er till oss med er idé! ABF Stockholm kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Cirkelledaren får en kostnadsfri utbildning.

Ni kan också få viss ersättning för exempelvis litteratur, material och lokalkostnader. Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon föreläsare? Studiecirkeln behöver inte begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

ABF Stockholm ordnar kurser i konst och hantverk, scenkonst och musik, litteratur, politik och historia, media och kommunikation, föreningsliv, hälsa och välmående samt 24 olika språk. Låt dig handledas av våra kunniga och uppskattade kursledare. Och passa på att ha kul under tiden!

För ABF Stockholm har bildning alltid varit i fokus. I över 100 år har stockholmare tagit del av våra kurser, med nyvunna praktiska och teoretiska färdigheter som resultat.

Olika typer av studiecirklar

Språk

Ta chansen att göra din värld större och lär dig ett språk! Kurserna i språk tillhör våra allra mest populära – inte så konstigt med tanke på att språket är nyckeln till andra kulturer. Hos oss på ABF Stockholm kan du välja bland över tjugo olika språk på flera olika nivåer.

Film, musik, scenkonst

Vi erbjuder pedagogiskt stöd till grupper inom film, musik och scenkonst. Vi kan hjälpa er att hitta replokal eller arrangera inspelningar. Ni kan också gå någon av våra kurser i arrangörsskap och marknadsföring.

Fackliga kurser

ABF Stockholm anordnar fackliga kurser i allt från arbetsrätt och arbetsmiljö till ideologi och politik tillsammans med LO-distriktet i Stockholms län. Vi riktar oss till både nyblivna medlemmar och förtroendevalda.

Föreningskurser

Att aktivt engagera sig i en förening är intressant och spännande. Och det finns alltid anledning att lära sig mer om föreningslivets arbetssätt och strukturer. Hos oss kan du öka din kompetens inom till exempel kommunikation, mötesplanering och projektansökningar. Om din förening samarbetar med ABF Stockholm får du 50 procent rabatt på kursavgiften.

Svenska för asylsökande

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? ABF Stockholms kostnadsfria kurser i svenska är för dig som väntar på uppehållstillstånd i Sverige. Med våra svenskkurser vill vi ge dig som är asylsökande kunskaper i svenska samtidigt som du lär dig om Sverige. Vi har duktiga ledare som hjälper dig att både prata, skriva och förstå svenska.

Rapportera studiecirkel

Du har i kontakt med en samordnare i uppstarten av cirkeln fått inloggningsuppgifter till systemet, använd dessa och logga in här. Saknar du kontaktuppgifter eller har du tappat bort dem? Kontakta din samordnare!

Folkbildningsrådet

När du har genomfört en studiecirkel i samarbete med ABF Stockholm så rapporterar du in den till oss. Det rapporterar vi sedan in till Folkbildningsrådet. Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken:

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Läs mer om hur Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund här.

Varför ABF Stockholm?

Studiecirkeln i centrum

Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra. Till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor eller spela gitarr. Förutom studiecirklar erbjuder vi även kurser, föreläsningar och kulturevenemang. 

Sveriges ledande studieförbund

Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. I Sverige sker folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. Med verksamhet i hela landet, 59 medlemsorganisationer 53 organisationer med samarbetsavtal nationellt och 750 tusen deltagare årligen är ABF Sveriges ledande studieförbund. 

En del av arbetarrörelsen

Folkbildningens organisationer är bärare av olika idéer – om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden olika profiler. ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. 

Vår historia

ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

Tidigt arrangerades föreläsningar och föreläsningsturnéer runt om i Sverige – mer eller mindre kända författare, akademiker och agitatorer drog ofta fulla hus i arbetarområden där bildningstörsten var stor. En viktig verksamhet var också de folkbibliotek som byggdes upp från slutet av 1800-talet, där litteratur gjordes tillgänglig för vanliga arbetare.

1907 beslutade riksdagen att studiecirklar kunde få statsbidrag till inköp av böcker, under förutsättning att böckerna överlämnades till ett folkbibliotek efteråt. Det nya statsbidraget kunde beviljas till riksorganisationer, något som sporrade till bildandet av ABF.

Kontakt

För att komma i kontakt med oss och utveckla er idé – fyll i formuläret på denna sida.