Vuxenutbildningen

ABF Stockholm bedriver omfattande vuxenutbildning inom Komvux och SFI på uppdrag av flertalet kommuner i Stockholmsområdet sedan 2004. Vuxenutbildningen, med de idag sju enheterna inom Komvux och SFI, utgör en av tre verksamhetsgrenar inom ABF Stockholm.

För mer information, se ABF Stockholm Komvux eller ABF Stockholm SFI

ABF Stockholms avdelning för Vuxenutbildning

Verksamhetschef
Inger Lilienberg
Tel: 08-453 41 37
inger.lilienberg@abf.se

ABF Stockholm Komvux

Rektor Globen Arenavägen 63
Cornelia Widmark
Tel: 08-620 27 02
cornelia.widmark@abf.se

Rektor Globen Arenavägen 55
Johan Lundquist
Tel: 08-620 27 01
johan.lundquist@abf.se

Tf. rektor Liljeholmen
Sara Magnusson
Tel: 08-620 26 67
sara.magnusson@abf.se

Biträdande rektor Liljeholmen
Camilla Berner
Tel: 08-620 26 64
camilla.berner@abf.se

Biträdande rektor Sveavägen
Anna Lejdestad
Tel: 08-620 26 53
anna.lejdestad@abf.se

Rektor City Sveavägen 41
Tommy Persson
Tel: 08-453 41 73
tommy.persson@abf.se

Rektor Kista
Alexandra Stjerna
Tel: 08-620 27 10
alexandra.stjerna@abf.se

Biträdande rektor
Emma Ardin-Holm
Tel: 08-620 27 09
emma.ardin-holm@abf.se

ABF Stockholm SFI

Rektor SFI Sveavägen 84
Oleg Mouss
Tel: 08-612 32 37
oleg.mouss@abf.se

Biträdande rektor Liljeholmen
Camilla Berner
Tel: 08-620 26 64
camilla.berner@abf.se

Rektor SFI Södertälje
Päivi Sipilä
Tel: 08-620 27 13
paivi.sipila@abf.se

Rektor SFI Kista
Alexandra Stjerna
Tel: 08-620 27 10
alexandra.stjerna@abf.se

Rektor SFI Globen Arenavägen 55
Johan Lundquist
Tel: 08-620 27 01
johan.lundquist@abf.se

Biträdande rektor Globen
Cornelia Widmark
Tel: 08-620 27 02
cornelia.widmark@abf.se