Vuxenutbildningen

ABF Stockholm bedriver sedan 2004 omfattande vuxenutbildning inom Komvux och SFI på uppdrag av flertalet kommuner i Stockholmsområdet. Vuxenutbildningen utgör en av tre verksamhetsgrenar inom ABF Stockholm.

För mer information, se ABF Stockholm Komvux eller ABF Stockholm SFI

ABF Stockholms avdelning för Vuxenutbildning

Verksamhetschef
Inger Lilienberg
Tel: 08-453 41 37
inger.lilienberg@abf.se

Administratör
Marta Seroczynska
Tel: 08-4534100
marta.seroczynska@abf.se

Specialpedagog
Angelique Nilsson
Tel: 08-4534100
angelique.nilsson@abf.se

ABF Stockholm Komvux

Rektor och enhetschef, Komvux City, Sveavägen 41
Emma Ardin-Holm
Tel: 08-620 27 09
emma.ardin-holm@abf.se

Rektor, Komvux City, Sveavägen 41
Anna Lejdestad
Tel: 08-620 26 53
anna.lejdestad@abf.se

Rektor och enhetschef, Globen SFI och Komvux
Johan Lundquist
Tel: 08-620 27 01
johan.lundquist@abf.se

Tf. Enhetschef och rektor, Kista SFI och Komvux
Julia Viktorsson
Tel: 08-620 27 21
kista.stockholm@abf.se

Rektor, Globen SFI och Komvux
Cornelia Widmark
Tel: 08-620 27 02
cornelia.widmark@abf.se

Rektor och enhetschef, Liljeholmen SFI och Komvux
Roberto Ghisler
Tel: 08-620 26 64
roberto.ghisler@abf.se

Rektor, Liljeholmen SFI och Komvux
Linda Svedberg
linda.svedberg@abf.se

ABF Stockholm SFI

Rektor och enhetschef, Globen SFI och Komvux
Johan Lundquist
Tel: 08-620 27 01
johan.lundquist@abf.se

Rektor, Globen SFI och Komvux
Cornelia Widmark
Tel: 08-620 27 02
cornelia.widmark@abf.se

Rektor och enhetschef, Liljeholmen SFI och Komvux
Roberto Ghisler
Tel: 08-620 26 64
roberto.ghisler@abf.se

Rektor, Liljeholmen SFI och Komvux
Linda Svedberg
linda.svedberg@abf.se

Rektor, Kista SFI och Komvux
Julia Viktorsson
Tel: 08-620 27 21
julia.viktorsson@abf.se