För dig som har erfarenhet från arbete inom vården i Ukraina erbjuder ELVIRA Kunskapsutveckling ett kostnadsfritt program som ger dig bättre möjligheter att hitta ett liknande jobb i Sverige. Utveckla dina kunskaper i svenska, träffa arbetsgivare och bygg ditt nätverk under en period på fyra månader.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm.

Information om programmet:

Period: 26 augusti 2024 – 20 december 2024
Omfattning: ca 10 timmar per vecka
Plats: ABF Stockholm Komvux, Lövholmsvägen 2, Liljeholmen, Stockholm
Arrangör: ELVIRA Kunskapsutveckling (en del av ABF Stockholm) och ABF Stockholms vård- och omsorgsenhet

Kurser och aktiviteter som ingår:

  • Vårdsvenska och vårdutbildning: Lär dig svenska med inriktning på vården och få praktiska och teoretiska kunskaper.
  • Nätverksträffar: Träffa arbetsgivare inom vården.
  • Yrkesvägledningoch studievägledning: Få stöd för fortsatt utbildning, validering av dina kunskaper och hjälp att planera din karriär.

Vem får gå kursen?

Du som uppfyller samtliga av följande krav:

  • Kommer från Ukraina, omfattas av massflyktsdirektivet och är över 18 år.
  • Har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete från Ukraina eller annan erfarenhet inom omsorg.
  • Kan delta under hela 4-månadersperioden.
  • Redan kan lite svenska och vill fördjupa dina språkkunskaper i det svenska språket.

Anmälan

Vi har ett begränsat antal platser – anmäl dig nu för att säkra din plats!

Är du intresserad? Anmäl dig här!

Kontakt

Har du frågor om programmet? Hör av dig till oss på elvirakunskap.stockholm@abf.se