Kursstart våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

ABF sökstugor till vård och omsorgsutbildningen med start 20/3 sista ansökningsdag 22/1

Kom till oss och få hjälp med din ansökan till vård och omsorgsutbildningen som startar den 20 mars. Sista ansökningsdagen är den 22 januari.

Datum för att få hjälp med din ansökan
Tisdag den 10/1 kl.16.00-17.00
Torsdag den 12/1 kl.16.00-17.00
Tisdag den 17/1 kl.16.00-17.00
Torsdag den 19/1 kl.16.00-17.00

Välkommen till ABF Lövholmsvägen 2, Liljeholmen

Om utbildningen

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med vård och omsorg och som vill komma ut i yrket direkt efter avslutade studier. Utbildningen är mångsidig och ger dig formell kompetens att arbeta inom flera olika områden, till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, LSS (funktionsnedsättningsområdet) eller psykiatriska verksamheter.

Du kan läsa till undersköterska (65 veckor) eller vårdbiträde (35 veckor). Vårdbiträdesutbildningen är kortare och består av de grundläggande kurserna från undersköterskeutbildningen, och ger dig formell kompetens att arbeta framför allt inom kommunernas omsorgsverksamheter. Undersköterskeutbildningen ger en bredare och något högre formell kompetens som behövs för anställning inom regionens vård- och omsorgsverksamheter, till exempel på sjukhus och vårdcentral eller inom psykiatrin.

Utbildningarna innehåller APL (praktik) som innebär att du lär dig yrket tillsammans med en handledare i en eller flera vård- och omsorgsverksamheter. Under APL följer du handledarens arbetstider, vilket i regel innebär en del tidiga morgnar, sena kvällar, och vissa helgpass. APL är en obligatorisk och viktig del av lärandet i utbildningarna.

Utbildningarna är studiemedelsberättigade enligt CSN.

Oavsett vilken utbildning du väljer har du mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen. Efterfrågan på arbetstagare inom omsorg, psykiatri och hälso- och sjukvård är stor och förväntas öka framöver.

Välkommen att läsa vård och omsorg hos oss!

Ladda ner foldern om vår yrkesutbildning inom
Vård och Omsorg här!

Ladda ner Komvux vårdprogram här

Kontakt

Telefon, växel: 08-453 41 00
Mån – fredag: 09.15 – 10.15
Mån – onsdag: 13.30 – 14.30

Rektor: Annika Sjödin, annika.sjodin@abf.se, tel: 08-453 27 97

Studie- och yrkesvägledare: Julie Lau, syv.liljeholmen@abf.se, tel: 08-453 27 96.