Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-utbildning.
  • slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning
  • har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

Utöver vad som gäller för grundläggande behörighet ställer vi krav på följande särskilda förkunskaper:

  • godkänt betyg eller motsvarande kunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
  • godkänt resultat på antagningsprov till kontakttolkutbildning 

Hör av dig till oss om du är osäker på om du är behörig. Vi hjälper dig!

Ansökan och anmälan

Du söker till utbildningen genom att klicka på länken, en ny sida öppnas då upp i YH-antagning.se.

Vi har för tillfället ingen ansökan öppen till Yrkeshögskolan.

 

För information och ansökan till Grundutbildning till kontakttolk klicka HÄR

Vi bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in till oss tittar vi på de betyg och intyg som du har skickat. Om vi bedömer att du är behörig till utbildningen går du vidare till nästa steg som är vårt antagningsprov.

Urvalsprocessen

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via yh-antagning.se och blir kallade till ett antagningsprov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan. Antagningsbeskedet skickas ut senast 3 veckor innan utbildningen startar genom yh-antagning.se.
När du har fått antagningsbesked behöver du inom 7 dagar tacka ja till utbildningen för att behålla din plats. Vid uteblivet svar kommer din plats erbjudas till nästa sökande på reservlistan.

Lärplattform

Vi använder oss av Canvas som lärplattform. Där finner du alla delkurser, inlämningsuppgifter, inspelningar av föreläsningar, material osv.

Informationsmöte

Vill du veta mer om utbildningen och yrket delta då gärna på våra informationsmöten.

 

Kontakt

Har du frågor om yrkeshögskolan till kontakttolk kan du mejla oss på yhtolk.stockholm@abf.se eller ring 08-453 41 30.
Telefontid: mån-tors kl.09.30 -11.30.