För ärenden kring bokningar av seminarier,

bokbord och liknande: socforum.stockholm@abf.se.

 

Julia Björne, projektledare Socforum, julia.bjorne@abf.se.

 

 

 

 

Katarina Gold, pressfrågor, Kommunikationschef, katarina.gold@abf.se.