Vad är en prövning?
En prövning innebär att du blir prövad på dina kunskaper i den aktuella kursen. På ABF Komvux Stockholm erbjuder vi prövning fem gånger per år.
En prövning är ett stort prov. Du förbereder dig själv inför provet genom att till exempel läsa kursböcker hemma.

Vad krävs för att man ska få göra prövning i SFI?
* Man får inte studera SFI samtidigt som man ska göra en prövning i SFI. Du måste ha slutat på alla dina SFI kurser innan du ansöker.
* Du kan bara ansöka om prövning på en SFI-kurs i taget.
* Om du inte redan har fått betyget IG eller F på kursen sedan tidigare så måste du betala en prövningsavgift på 500 kr innan du får göra prövningen.
* Om du har fått betyget IG eller F på kursen sedan tidigare så måste du visa upp en kopia på betyget innan du får göra prövningen.
* Vid varje prövningstillfälle så ska du kunna visa upp legitimation. Du kommer inte att få göra prövningen utan att legitimera dig

Hur går en prövning i SFI till?
Prövningen består av två prövningstillfällen. Varje prövningstillfälle består av fyra delar (Läsa, höra, tala & skriva) som görs över 2 dagar. Om man blir godkänd på alla delar av det första prövningstillfället så går man vidare till det andra prövningstillfället några veckor senare. Om man blir godkänd på alla delar av det andra prövningstillfället så har man blivit godkänd på kursen.

Hur ansöker jag om en prövning i SFI?
På ABF Stockholm ansöker du om att göra prövningarna genom att använda formuläret nedan. Formuläret är bara synligt vid de tillfällen som ansökningarna till en prövning på en kurs är öppna. Vi tar inte emot prövningsansökningar på något annat sätt. Vi tar bara emot ansökningar för prövningar som gäller den aktuella kursen.

Viktigt!
* Prövningsavgiften återbetalas inte! Om du av någon anledning uteblir från din prövning eller misslyckas på den så kommer du inte att få tillbaka din prövningsavgift.
* Det går inte att ändra tid för prövningstillfällen! Om du uteblir från ett prövningstillfälle eller en del av ett prövningstillfälle så måste du ansöka om att få göra prövningen igen vid ett senare tillfälle. Om du hade betalat prövningsavgift så måste du göra det igen vid den nya ansökan. Vid sjukdom kan du få möjligheten att boka om till ett senare prövningstillfälle, men bara om du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt inbokade prövningstillfälle.

Nivå:
För att veta vilken kurs du ska göra en prövning i kan du gå in på skolverkets hemsida och läs igenom vad man ska kunna på de olika SFI-kurserna: https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi


DATUM FÖR PRÖVNINGAR (PRÖVNINGATILLFÄLLE 1) VÅREN 2024 och ANMÄLNINGSDATUM VÅREN 2024:

KURS B:
13 februari (anmälan 29 januari – 2 februari) STÄNGD!
23 april (anmälan 8 – 12 april)

KURS C:
20 februari (anmälan 5 – 9 februari) STÄNGD!
30 april (anmälan 15 – 19 april)

KURS D:
5 mars (anmälan 19 – 23 februari) STÄNGD!
14 maj (anmälan 29 april – 3 maj)

FÖRBEREDELSE INFÖR PRÖVNING
Du kan förbereda dig inför en prövning genom att till exempel läsa nedanstående kurslitteratur:

KURS B:
T. Brusewitz/B. Renlund: Framåt B, Textbok
Jan Zara: Svenska dag för dag. Allt-i-ett-bok – sfi kurs B

KURS C:
P.L. Scherrer/K. Lindeman: Rivstart A1 + A2, Textbok
U. Ekblad/C. Söderqvist: Språkvägen för sfi kurs C

KURS D:
U Ekblad/C. Söderqvist: Språkvägen för sfi kurs D
L. Tarras/E. Bernhardtson: Samspråk 2 – om livet i Sverige

Prövning SFI

  • Maximalt 1 prövning per person per prövningsperiod.