Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov hösten 2022

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov till hösten 2022. I mån av plats kan även andra deltagare antas. Anmälan till provet görs via www.kammarkollegiet.se

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar. Du ska även vara anmäld till auktorisationsprovet hos Kammarkollegiet.

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar.
Språkhandledning ingår med minst 10 studietimmar om språkhandledare finns att tillgå.

Kursavgift 600 kr.

Planerade undervisningsdatum realia
25 och 30 maj
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 och 29 juni
2 och 3 juli

Datum för språkhandledning, tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik meddelas vid start.

Undervisande lärare
Peter Wiesler – realia

Plats: Distans

Anmälan:
Fyll i formuläret , samt bifoga intyg och kvitto från anmälan till auktorisationsprovet.
För att delta på kursen så ska du vara anmäld till provtillfället som äger rum hösten 2022.

ANMÄL DIG HÄR

Vill du senare komplettera din anmälan med intyg och kvitto på anmälan till auktorisationsprovet går det bra att
skicka det till tolk.stockholm@abf.se

Läs mer om auktorisationsproven på Kammarkollegiets hemsida.