Evenemang Föreläsning,Samtal

Åland 100 år – historia och självstyre

Anmälan till samtalet görs via denna länk.

Hur kommer det sig att Åland har självstyre? Hur såg vägen till självstyrets utformande ut 1921? Och varför har det ett intresse idag?

I april 1920 antog Finlands riksdag en självstyrelselag för Åland, men lagen accepterades inte av ålänningarna och för att finna en lösning skickades ärendet  vidare till nybildade Nationernas Förbund, NF. Den 24 juni 1921 beslutade NF om en kompromiss, som innebar att Åland skulle tillhöra Finland, men Finland måste garantera ålänningarnas svenska språk, lokala sedvänjor och självstyrelsesystem. Landstinget, som idag heter lagtinget, sammanträdde sedan till sitt första plenum 9 juni 1922. Därför firas 9 juni numera som Ålands självstyrelsedag.

Medverkan av:

Janne Holmén, historiker, Uppsala universitet

Ida Jansson, folkrättsforskare, Lunds universitet

Veronica Thörnroos, lantråd och ordförande i Ålands landskapsregering

Ett slutligt program kommer att presenteras på www.finlandsinstitutet.se.

fotograf: Visit Åland/ Erik Kuhlefelt

Fri entré
Arrangör Finlandsinstitutet, ABF Stockholm, Föreningen Norden Stockholmsavdelningen och Ålands fredsinstitut.
Plats Livesänds digitalt
Fri entré
Translate this page