Evenemang Föreläsning,Samtal

Samarbete och säkerhet: Sverige, Finland och Ryssland

Du kan antingen se samtalet live på ABF Stockholms Facebooksida eller anmäla dig via Zoom (Det är samma video som visas, du som tittare får helt enkelt välja den plattformen som funkar bäst för dig)

Hur hanterar Sverige och Finland den ökade spänningen i sitt närområde? EU är stommen för båda ländernas säkerhetssamarbete gentemot Ryssland, och Finlands och Sveriges säkerhetssamarbete stärks. Våra länders närhet och historiska förhållande innebär dock också att de bilaterala förbindelserna blir viktiga med särskilda hot och under vissa förutsättningar särskilda samarbetsmöjligheter, utöver säkerhet och politik finns fortfarande betydande ekonomiska band och kontakter inom civilsamhället. ​Kombinationen av påtryckningar och säkerhetsfrämjande samarbete är säkert svår- inte minst i dessa tider.. Men alternativen sämre och riskfyllda.

Hur har Finland respektive Sverige närhistoriskt sett på förhållandet till Ryssland, och vad kan göras i dagens spända läge? Bakgrunden till denna komplicerade handlingsarena och olika perspektiv på handlingsalternativen kommer att ges av vår eminenta panel.
Språk svenska.

Medverkan av:

Örjan Berner, tidigare Sveriges ambassadör ​i Sovjeunionen/Ryssland, Tyskland, Frankrike och Polen. Katarina Engberg, fil.dr. i freds-och konfliktforskning, säkerhetspolitisk analytiker
Anna-Lena Laurén, DNs Rysslandskorrespondent
Fredrik Löjdquist, chef för nya Kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa och tidigare Sveriges OSSE-ambassadör
Erkki Tuomioja, tidigare Finlands utrikesminister, nu riksdagsledamot (s) och Krister Eduards, tidigare ambassadråd vid Sveriges ambassad i Moskva.

Krister Eduards, tidigare ambassadråd vid Svenska ambassaden i Moskva, samtalsledare.

 

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, OSSE-nätverket Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien
Plats Live via Facebook och Zoom.
Fri entré
Translate this page