Evenemang Föreläsning,Samtal

Inför FN:s klimatmöte i Glasgow

Larmrapporterna kommer allt tätare om klimatförsämringar med naturkatastrofer  som översvämningar,  orkaner, jordbävningar, isavsmältning, torka, erosioner, extrem värme och kyla. Miljöförstörelsen leder till ökade flyktingströmmar, befäster fattigdomen  och hotar överlevnaden på jorden, djurliv och biologiska mångfalden. FNs expertpanel IPCC redovisade på försommaren i sin första nya rapport sedan 2014 att prognoser tyder på att världens medeltemperatur kommer att öka mera än som förutsatts i Parisavtalets mål från 2015 om att globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader, och sträva mot 1,5 grader. Utvecklingen går åt fel håll. Betydligt mer kraftfulla insatser behövs om den negativa utvecklingen ska kunna ändras.

Hur kan nuläget och framtiden bedömas? Vilka åtgärder behövs? Vad krävs av FN, EU och mångfalden av andra aktörer internationellt, nationellt, regionalt och lokalt? Vad kan förväntas av FNs årliga klimatkonferens som börjar 1 november  och pågår tre veckor i Glasgow?

Medverkande:
Nina Ekelund, generalsekreterare för näringslivsnätverket Hagainitiativet
Jytte Guteland, europaparlamentariker
Martin Hedberg, meteorolog och författare till boken Extremt väder
Anders Turesson, tidigare svensk chefsförhandlare, miljödepartementet
Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen,  tidigare bl  a riksdagsledamot, EU-parlamentariker och biträdande generalsekreterare i FN för utvecklingsfrågor
Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion, samtalsledare.

Lokal:
Sandler, plan 1

Pris
100:- Ordinarie pris

Köp Biljett
Arrangör ABF Stockholm, Klimataktion
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
Translate this page