Evenemang Föreläsning,Samtal

Finland och Sverige – försvars- och säkerhetspolitiken

Denna dag ger Erkki Tuomioja ut en bok på finska som handlar om hans flera decennier långa medverkan som utrikesminister och riksdagsman i utformningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, framför allt i de säkerhetspolitiska förklaringar som finska riksdagen antagit vart femte år. Inför webbinariet har det kapitel som handlar om relationerna mellan Finland och Sverige – igår, idag och imorgon översatts till svenska och bildar utgångspunkten för samtalet. Bägge länderna är militärt alliansfria, men deltar i internationellt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.

Vad har varit och är skillnaderna i finsk och svensk politik, och hur nära har det ökade samarbetet på senare tid blivit och kan det ytterligare fördjupas?

Webbinarium i form av ett samtal mellan Erkki Tuomioja, riksdagsman (s) och Finlands tidigare utrikesminister och Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister samt Anders Björnsson, publicist, historiker och ämneskännare, samtalsledare.

Språk: svenska.

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Arena Idé, Arbetarbladet i Helsingfors, Olof Palmes Internationella Center
Plats Sänds på Arena Idés Facebook
Fri entré
Translate this page